Bạn băn khoăn:

  • Làm thế nào để con bạn có sức khỏe và nền giáo dục tốt?
  • Bạn muốn áp dụng theo phương pháp giáo dục truyền thống hay hiện đại?
  • Các nền giáo dục tiên tiến Anh, Mỹ, Đức, Nhật.., thì nền giáo dục nào hay nhất?
  • Giáo dục nho giáo (đạo Khổng làm gốc) đã lạc hậu chưa?


Hiện nay trên internet, các tạp chí,  thông tin đại chúng.. có quá nhiều thông tin gây nhiễu loạn bạn luôn tự hỏi 


- Nguồn tài liệu nào là chính xác ? 

- Thời gian quá ít còn tư liệu và tài liệu rất nhiều lại nằm rải khắp các trang trên mạng. (Bạn không có thời gian để đọc, xem.. chúng)

- Các tài liệu không trực quan (chủ yếu bằng tiếng nước ngoài)  và thiếu sự phân loại nên càng khó hiểu (Dù bạn đã có gắng dành thời gian cho chúng nhưng không đạt hiệu quả
 
Trang  "Chamẹ hiểu biết " (chamehieubiet.com) ra đời nhằm giải đáp những câu hỏi đó
 
 
 
Tiêu chí của  "Chamẹ hiểu biết " là bạn cùng chúng tôi khám phá:
 
- Nguồn tư liệu của  "Chamẹ hiểu biết " được phân loại, tập trung và chắt lọc mức cao nhất (để bạn hiểu ngay trọng tâm)

- Chỉ cần bạn bỏ ra từ 5 -10 phút xem tư liệu bạn sẽ đạt hiệu quả  (vì  "Chamẹ hiểu biết " mang lại cho bạn phương pháp học trực quan hiện đại)
 
 
 
Bạn đừng tin tất cả những lời giới thiệu của   "Chamẹ hiểu biết "    và hãy kiểm chứng lời giới thiệu của chúng tôi nhé!
Mong "Chamẹ hiểu biết " là địa chỉ thường xuyên để bạn tham khảo và trau dồi kiến thức nuôi dạy con tốt 


                                                                                        Ban quản trị chamehieubiet.com